magnetizam, pitanja za usmeni

 1. U čemu je razlika između električnih i magnetskih dipola?
 2. Tri jednaka ravna magneta spojimo u jednu cjelinu, kao što je prikazano na slikama. Koji crtež ispravno prikazuje razmještaj polova magneta nastalog nakon spajanja?magnetski dipol
 3. Što je magnetsko polje? Nacrtaj silnice mag. polja za magnetski dipol.
 4. Napiši formulu za magnetsko polje oko ravnog vodiča. Kako se određuje smjer tog polja?
 5. Na udaljenosti 2 m od ravnoga vodiča kojim teče stalna struja magnetsko polje iznosi 2 mT. Na kolikoj udaljenosti od toga vodiča magnetsko polje iznosi 4 mT?
 6. Kroz dva paralelna vodiča teku jednake struje u suprotnim smjerovima. Svaka pojedina struja stvara u točki T magnetsko polje iznosa 2 mT. Koliki je ukupni iznos magnetskoga polja u točki T?   magnetsko polje dva vodiča
 7. Kroz dva okomita vodiča (kao na slici) teče jednaka struja. Točka T je jednako udaljena od svakoga od njih. Svaka pojedina struja stvara u točki T magnetsko polje iznosa 2 mT. Koliki je ukupni iznos magnetskoga polja u točki T?magnetsko polje dva okomita vodiča
 8. Kroz dva paralelna vodiča teče jednaka struja I. Točka T se nalazi u vrhu prvokutnog trokuta, kao na slici. Svaka pojedina struja stvara u točki T magnetsko polje iznosa 2 mT. Koliki je ukupni iznos magnetskoga polja u točki T? magnetsko polje dva vodiča 90
 9. Napiši formulu za magnetsko polje zavojnice. Kakvo je magnetsko polje unutar zavojnice a kakvo izvan? Kako se može pojačati mag. polje u nekoj zavojnici (stalnih dimenzija i broja zavoja), bez da mijenjamo jakost struje?
 10. Napiši formulu i odredi smjer Ampereove sile
 11. Vodič kojim teče struja I nalazi se u magnetskome polju B kao na slici. U kojem će smjeru magnetska sila djelovati na vodič?Ampereova sila0
 12. Je li moguće da žica kroz koju teče struja lebdi u Zemljinom mag. polju? Kako bi izračunala jakost struje potrebnu za to? Je li svejedno u kojem je položaju žica?
 13. Žica poznate gustoće i poznatog presjeka koja visi na tankoj niti otklonila se u magnetskom polju za neki kut. Koji je smjer struje (iz ekrana ili u ekran)? Ako su poznati jakost struje I i magnetsko polje B, odredi kut za koji se žica otklonila.amperova sila
 14. Zašto dva paralelna vodiča djeluju silom jedan na drugoga? Je li to električna ili magnetska sila? Na koji od vodiča djeluje veća sila, na vodič s manjom ili s većom jakosti struje? Zašto?
 15. Napiši (po mogućnosti izvedi) formulu za silu između dva vodiča.
 16. Objasni pomoću crteža smjer sile između dva vodiča u slučaju kad struje teku u istom smjeru te u slučaju kad teku u suprotnom smjeru.
 17. Kolika je ukupna sila na kvadratnu petlju stranice a kroz koju teče struja I ako je za a udaljena od ravnog vodiča kroz koji teče struja I, kao na slici?                                                                                 kvadratna strujna petlja
 18. Kada djeluje Lorentzova sila? Napiši formulu.
 19. Izvedi formulu za Lorentzovu silu iz Ampereove sile.
 20. Kako se giba naboj koji uleti u mag. polje paralelno sa silnicama? Objasni.
 21. Kako određujemo smjer Lorentzove sile? Objasni na primjeru.
 22. Proton prolazi dijelom prostora u kojem na njega djeluje homogeno magnetsko polje kao na slici. Odredi smjer sile.Lorentzova sila
 23. Kakvi su naboji q1, q2 i q3 na slici?Lorentzova sila1
 24. Što je to elektronvolt?
 25. Elektron ulijeće brzinom v u homogeno magnetsko polje B paralelno silnicama polja. Po  kojoj će se od putanja predloženih na crtežu gibati elektron u tome magnetskom polju?                                     Bez naslova
 26. Elektron ulijeće u homogeno magnetsko polje okomito na silnice polja. Što se događa s brzinom (iznosom i smjerom) elektrona dok se giba u magnetskome polju?
 27. Izvedi formulu za polumjer kruženja naboja koji uleti okomito u magnetsko polje.
 28. Proton i elektron gibaju se u homogenome magnetskome polju jednakim brzinama. Svaka se čestica giba po svojoj kružnoj putanji. Koja se čestica giba po kružnici manjega polumjera? Obrazložite odgovor i napišite matematički izraz na kojem temeljite obrazloženje.
 29. Po kojoj se putanji na slici giba proton a po kojoj elektron, ako su im brzine jednake? Ucrtaj smjer gibanja.elektron i proton u magnetskom polju
 30. U magnetsko polje B uleti proton brzinom v, okomito na silnice polja te se u polju nastavi gibati po kružnoj stazi polumjera 5 cm. Koliki bi bio polumjer staze po kojoj bi se u istom polju gibala α čestica s jednakom brzinom? (Masa α čestice je 4 puta veća od mase protona, a naboj joj je dva puta veći od naboja protona.)
 31. Zašto nabijena čestica koja se giba u magnetskom polju okomito na silnice ne obavlja nikakav rad? Obavlja li rad ako se giba paralelno sa silnicama? A ako se giba pod nekim drugim kutom?
 32. Kako će se gibati naboj koji uleti pod nekim kutom u homogeno magnetsko polje? Zašto kažemo da je to gibanje složeno? Nacrtaj sliku i objasni.
 33. Izračunaj polumjer, period i hod spirale po kojoj se giba naboj u magnetskom polju.
 34. Objasni pomoću slike kako se inducira napon na krajevima vodiča koji se giba u mag. polju.
 35. Može li se vodič gibati u mag. polju a da se ne inducira napon?
 36. Izvedi formulu za inducirani napon u vodiču koji se giba u mag. polju. Koje su sile pritom u ravnoteži?
 37. Vodič (crveni) se giba kroz magnetsko polje po vodiljivim tračnicama, kao na slici. Nacrtaj smjer struje kroz ampermetar.gibanje vodica u magnetskom polju
 38. Mijenja li se ukupni otpor u gornjem strujnom krugu dok se crvena žica giba kao na slici (otpor žica nije zanemariv)? Mijenja li se napon (ako je v stalno jednaka)? A jakost struje?
 39. Vodič duljine l slobodno pada u magnetskom polju B okomitom na smjer padanja. Napiši formulu koja pokazuje ovisnost induciranog napona o vremenu. Skiciraj graf ovisnosti induciranog napona o vremenu.
 40. Kako se računa magnetni tok kroz površinu okomitu na silnice a kako kroz površinu na koju silnice upadaju koso?
 41. Napiši Faradayev zakon elektromagnetske indukcije.
 42. Što znači: ”brzina promjene magnetskog toka”, ”brzina promjene magnetskog polja”, ”brzina promjene struje”? Koje su mjerne jedinice za te veličine?
 43. Crtež prikazuje graf magnetskog toka koji prolazi kroz neku zavojnicu u ovisnosti o vremenu. U kojem je vremenskom intervalu inducirani napon najveći a u kojem najmanji?                                                                                brzina promjene magnetskog toka
 44. Objasni Lenzovo pravilo.
 45. Nacrtaj pomoću Lenzovog pravila smjer struje u kružnoj žici u magnetskom polju koje se povećava ili smanjuje.
 46. Što je to samoindukcija?
 47. Izvedi formulu za napon samoindukcije.
 48. Kolika je energija pohranjena u zavojnici L kroz koju teče struja I?

2 komentara to “magnetizam, pitanja za usmeni”

 1. Učenik :-) Says:

  Profesore, možete li, molim Vas, ostaviti odgovor na 29. pitanje u komentarima? Unaprijed hvala. 🙂

  • profesorfizike Says:

   Mogao bih.

   Budući da je ovdje Lorentzova sila ujedno i ukupna sila, i budući da se čestice gibaju kružno, onda je Lorentzova sila centripetalna. Iz toga se dobije formula za polumjer kružne staze (to je 27. pitanje). Iz te formule se vidi s koje dvije veličine je polumjer proporcionalan, a s koje dvije je obrnuto proporcionalan. Od te četiri veličine tri su u ovom slučaju jednake za obje čestice, pa se polumjer njihovih putanja razlikuje samo zbog jedne od tih veličina. Iz toga zaključiš koja čestica ima veći polumjer putanje. Osim toga, ove se čestice razlikuju i po predznaku naboja (iznosi naboja su im jednaki). Taj predznak naboja mijenja smjer sile (pravilo desne ruke). Zbog toga će im smjer kruženja biti suprotan. Nacrtaš smjer polja B bilo gdje na kružnicu, znaš da sila mora biti usmjerena prema središtu kružnice (jer je to Fcp), i po pravilu desne ruke odrediš smjer brzine.

   Nema na čemu. 🙂

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s


%d blogeri kao ovaj: