tekućine – pitanja za usmeni

 1. Pretvori litru u m3.
 2. Malom posudom zagrabimo vodu iz bazena. Ima li veću gustoću voda iz posude ili voda iz bazena? Objasni!
 3. Pretvori g/cm3 u kg/m3.
 4. Što znači da je tekućina ”nestlačiva”?
 5. Napiši formulu za tlak. Što znači onaj znak uz F? Objasni. Kako se odnose tlak i sila, a kako tlak i površina? Što će biti s tlakom ako se sila poveća dvostruko? A ako se površina poveća dvostruko?
 6. Što je 1 Pa? Ako silom od 1 N djelujemo na 1 cm2, koliko je to paskala?
 7. Vjetar puše stalno jednako. Postavimo površinu kvadrata (”jedro”) okomito na tok vjetra, zatim paralelno toku vjetra i zatim pod kutom 45°. Kad je tlak najveći a kad najmanji? Objasni.
 8. Najveći tlak na podlogu čovjek stvara kad: a) leži, b) stoji na jednoj nozi, c) stoji na obje noge, d) jednak u svim slučajevima jer se masa čovjeka ne mijenja. Koji je odgovor točan? Objasni!
 9. Kvadar stranica a, b i c (takav da je a<b<c) i mase m nalazi se na horizontalnom stolu. Kako bi izračunao najveći tlak kojim kvadar djeluje na podlogu? Napiši formulu i objasni!
 10. Kocka stranica a leži na horizontalnom stolu i djeluje na njega tlakom p. Što bi bilo s tlakom ako bi kocka od istog materijala imala dvostruko veću stranicu? Objasni!
 11. Iskaži Pascalov zakon. Kako bi ga pokusom pokazao?
 12. Vidi sliku 1. Silom F djelujemo na klip. U posudi je tekućina. Točke A, B i C su na jednakoj visini. U kojoj točki je tlak najveći? Zašto?      slika 1. (Pascalov zakon)
 13. Objasni načelo rada hidrauličke prese. Nacrtaj sliku!
 14. Izvedi iz Pascalova zakona odnos sila i površina kod hidrauličke prese.
 15. Pomoću hidrauličke prese djelujemo malom silom a dobijemo veliku silu. Narušava li to zakon o očuvanju energije? Objasni.
 16. Vidi sliku 3. Ako je S3=S2=2S1, F3=F2=50N, odredi silu F1 da sustav bude u ravnotežislika 3.
 17. Zašto nastaje hidrostatski tlak?
 18. Izvedi formulu za hidrostatski tlak.
 19. Voda u velikom jezeru i malom bazenu je jednake gustoće. Koliki je tlak koji stvara voda na dubini 1 m u malom bazenu u odnosu na tlak koji stvara voda na dubini 1 m u jezeru: veći, manji, ili jednak?
 20. U kojem smjeru djeluje hidrostatski tlak? Zašto se brana hidroelektrane (na slici) gradi tako da joj se debljina postupno manjuje idući od dna prema vrhu?hidrostatski tlak brana
 21. Graf prikazuje ovisnost hidrostatskog tlaka p o dubini h za četiri tekućine A, B, C i D, različitih gustoća. Koji graf prikazuje tekućinu najmanje gustoće?hidrostatski tlak graf
 22. Poredaj po veličini tlakove na dno posude u posudama na slici:paradox
 23. Na koje dno u posudama na gornjoj slici djeluje najveća sila?
 24. Usporedite hidrostatske tlakove u točkama A, B i C na slici.hidrostatski tlak
 25. Kako bi izračunao visine h1 i h2 na slici? Poznate su gustoće tekućina.
 26. Objasni U cijev sa tri tekućine.
 27. Zašto nastaje atmosferski tlak? Može li se atmosferski tlak računati po formuli p=ρgh, tako da je ρ gustoća zraka? Objasni.
 28. Kako je Toricelli izmjerio atmosferski tlak?
 29. Zašto je Toricelli u pokusu koristio živu a ne npr. vodu? Koliko bi trebala biti dugačka epruveta da je koristio vodu?
 30. Zašto voda ne iscuri iz slamke ako gornji kraj začepimo prstom?
 31. Na kolikoj dubini (otprilike) u vodi je ukupni tlak 4 atmosfere?
 32. Objasni von Guerickeov pokus sa polukuglama.
 33. Je li tlak p1 u zatvorenoj posudi na slici veći ili manji (i za koliko) od atmosferskog tlaka? Poznata je gustoća tekućine.razlika tlakova
 34. Koristimo li se pri pijenju pomoću slamke atmosferskim tlakom?slamčica
 35. Kada na tijela djeluje sila uzgona? Koji joj je smjer? Napiši formulu.
 36. Što je uzrok sile uzgona?
 37. Izvedi formulu za silu uzgona.
 38. Kugla od željeza i kugla od aluminija jednakih volumena uronjene su u istu tekućinu. Na koju djeluje veći uzgon? Gustoća bakra veća je od gustoće aluminija.
 39. Kugla od željeza i kugla od aluminija jednakih masa uronjene su u istu tekućinu. Na koju djeluje veći uzgon? Gustoća bakra veća je od gustoće aluminija.
 40. Tijelo, veće gustoće od gustoće tekućine, pada kroz  tekućinu. Trenje s tekućinom nije zanemarivo. Nacrtaj sve sile koje djeluju na to tijelo. Kako bi izračunala akceleraciju tijela?
 41. Kako možeš izmjeriti volumen krutog tijela nepravilnog oblika?
 42. Kako glasi Arhimedov zakon?
 43. Kako računamo prividnu težinu tijela uronjenog u tekućinu?
 44. Pokaži formulom da vrijedi Arhimedov zakon.
 45. Na krakove vage ovješena su tijela A i B jednakih masa pa je vaga u ravnoteži (na slici). Tijelo A uronimo u vodu dižući jednom rukom posudu s vodom. Poremeti li se (i zašto) ravnoteža na vagi?uzgon vaga
 46. Pod kojim uvjetima tijelo tone, miruje u tekućini, ili izranja?
 47. Poznato je da se atmosferski tlak mijenja od dana do dana. Što će se dogoditi s brodićem kad se atmosferski tlak poveća? Hoće li utonuti dublje, ili će više izroniti, ili će ostati jednako uronjen u vodu?
 48. Kako možeš odrediti koliko je posto nekog tijela koje pluta uronjeno u tekućinu? Nacrtaj tijelo i sile koje djeluju na tijelo.
 49. Pod kojim uvjetima će šuplja kugla na slici mirovati u tekućini?uzgon šuplja kugla
 50. Koje sile djeluju na tijelo uronjeno u dvije tekućine, kao na slici? Napiši uvjet ravnoteže. Poznate su gustoće tijela i tekućina.uzgon dvije tekucine
 51. Zašto balon može lebdjeti? Nacrtaj sliku i objasni.
 52. Na Mjesecu nema atmosfere. Što bi se dogodilo s balonom napunjenim helijem, kad bismo taj balon ispustili iz ruku blizu površine Mjeseca?
 53. Kako se definira protok fluida i o čemu ovisi? Kojim se jedinicama izražava?
 54. Izvedi jednadžbu kontinuiteta!
 55. Ako se promjer cijevi smanji 3 puta, što će biti s brzinom tekućine koja prolazi kroz tu cijev?
 56. Zašto pri zalijevanju prstom pokrijemo dio cijevi?
 57. Tekućina curi kroz rupu na dnu posude. Zašto se mlaz tekućine sužava kako se približava podu?
 58. Objasnite Bernoullijevu jednadžbu. Što je statički a što dinamički tlak?
 59. Kako se pri protjecanju fluida očituje zakon očuvanja energije? Izvedi Bernoullijevu jednadžbu.
 60. Ako puhnemo između 2 paralelna lista papira kao na slici, što će se dogoditi? Objasni.                                                                                                                                                                                                                                               bernoulli1
 61. Olujni vjetar može odnijeti krov kuće. Objasni.
 62. Zašto loptica za stolni tenis ne ispada iz lijevka u koji upuhujemo zrak?                                                                                                                                                                                                                                                             bernoulli2
 63. Kada čovjek stoji blizu pruge, kojom velikom brzinom projuri vlak, na njega djeluje sila koja ga privlači  prema vlaku, što može biti opasno. Objasni tu silu pomoću Bernoullijeve jednadžbe.
 64. Kako se odnose visine tekućine u cjevčicama? Objasni.                                                                                                                                                      Bernoullijeva jednadzba
 65. O čemu ovisi brzina istjecanja tekućine iz neke posude? Napiši i izvedi formulu.
 66. Zašto je ponekad moguće pojednostaviti formulu za brzinu istjecanja tekućine?

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s


%d blogeri kao ovaj: