prvi razred: pitanja za usmeni odgovor (sila i složena gibanja)

 1. Što je to gustoća? Kako se odnose masa i gustoća a kako volumen i gustoća? Ima li veću gustoću veliki ili mali komad željeza? Koja je mjerna jedinica za gustoću? Pretvori jednu mjernu jedinicu za gustoću u drugu.
 2. Prvi, drugi i treći Newtonov zakon.
 3. Ako se tijelo giba, a na njega ne djeluje nikakva sila, kad će se zaustaviti? O čemu to ovisi?
 4. Ako na tijelo djeluje stalno jednaka sila, kako će se gibati?
 5. Može li se tijelo gibati jednoliko ako na njega djeluje jedna sila? A ako djeluju dvije? A tri?
 6. Nacrtaj brzinu i ukupnu silu na tijelo koje se giba a) ubrzano b) usporeno  c) stalnom brzinom.
 7. Kako se odnose smjer akceleracije i smjer sile? A smjer sile i smjer brzine? Ako sila djeluje u jednom smjeru a brzina je u suprotnom smjeru, hoće li se tijelo gibati i, ako hoće, u kojem smjeru?
 8. Što je količina gibanja? Koja je mjerna jedinica? Koji je smjer količine gibanja?
 9. Može li se promijeniti količina gibanja nečega ako mu se ne promijeni brzina?
 10. Što je impuls sile? Koja je mjerna jedinica? Kakva je veza impulsa sile i količine gibanja?
 11. Što predstavlja površina u F/t grafu?
 12. Kako je Newton definirao silu? Kad vrijedi F=ma? Kad ne vrijedi? Daj primjer.
 13. Dvije kugle jednake su veličine ali od različitog materijala: jedna je drvena a druga željezna. Koja će od njih dobiti veću akceleraciju, ako na obje djeluje ista sila?
 14. Kako se računa ukupna sila ako djeluje više sila a) u istom smjeru b) u suprotnim smjerovima c) međusobno okomito?
 15. Što je sila reakcije podloge?
 16. Kako računamo silu težu? Koliko si teška?
 17. Što je statičko trenje? Koliki je iznos statičkog trenja?
 18. Kako se giba tijelo na koje djeluju vučna sila i sila trenja ako a) nema početnu brzinu b) ima početnu brzinu?
 19. Kolika je akceleracija u prethodnome pitanju?
 20. Napiši formulu za silu trenja. Koja je mjerna jedinica za koeficijent trenja? Što je pritisna sila?
 21. Ako čovjek gura kutiju, i kutija se giba, djeluje li većom silom čovjek na kutiju ili kutija na čovjeka? Kako čovjek uspije pokrenuti kutiju?
 22. Dva tijela na vodoravnoj podlozi povezuje nerastezljiva nit. Na jedno tijelo djelujemo vodoravno silom u jednom smjeru, a na drugo silom u drugom smjeru. Kolika je akceleracija tog sustava a) ako nema trenja i b) ako ima trenja?
 23. Kolika je akceleracija sustava na slici ako a) nema trenja i b) ima trenja?                                                             kolotura1
 24. Kolika je akceleracija sustava na slici ako a) nema trenja i b) ima trenja?                                                                                                                             kolotura
 25. Iskaži zakon o očuvanju količine gibanja
 26. Izvedi zakon o očuvanju količine gibanja iz Newtonovih zakona
 27. Kad je sudar elastičan a kad neelastičan?
 28. Dva tijela različitih masa gibaju se jedno prema drugome. U kojem smjeru će se gibati nakon sudara (o čemu to ovisi)? Mogu li se nakon sudara oba tijela zaustaviti? U kojem slučaju?
 29. Napiši zakon o očuvanju količine gibanja za elastični i neelastični sudar u slučaju kad se tijela gibaju u istom smjeru i u slučaju kad se gibaju jedno prema drugome. (To su 4 slučaja! 🙂 )
 30. Što su inercijske sile, i kad se javljaju? Koji im je smjer, a koliki iznos?
 31. Objasni kako se mijenja težina tijela u liftu.
 32. Kuglica koja visi o niti u nekom autu koje akcelerira otklonila se od vertikale. Nacrtaj sile i objasni njihove odnose.
 33. Nacrtaj prijateljske trokute.
 34. Tijelo je obješeno na dvije niti. Nacrtaj sve sile, i napiši kako se odnose ako je kut između niti i stropa 30°, 45° ili 60°.
 35. Na tijelo koje visi o niti puše vjetar tako da se tijelo otklonilo za 30° ili 45° ili 60° od vertikale. Nacrtaj sile i napiši omjere sila.
 36. Kuglica koja visi o niti u nekom autu koje akcelerira otklonila se od vertikale. Nacrtaj sile i objasni njihove odnose.
 37. Nacrtaj sve sile koje djeluju na tijelo na kosini. Kolika je pritisna sila? Kolika je ukupna sila?
 38. Kako računamo silu trenja na kosini?
 39. Kad će tijelo na kosini mirovati, a kad će se gibati? Može li se tijelo gibati niz kosinu stalnom brzinom?
 40. Izračunaj akceleraciju tijela koje klizi niz kosinu ako je poznat koeficijent trenja i nagib kosine (30°, 45° ili 60°)
 41. Kako računamo akceleraciju tijela koje vučemo uz kosinu? Nacrtaj sliku. Može li se to tijelo gibati stalnom brzinom? Kako bi računali akceleraciju da tijelo vučemo niz kosinu?
 42. Kako se giba tijelo koje gurnemo uz kosinu? Kolika je akceleracija?
 43. Zbroji dvije sile određenih iznosa koje su pod kutom  30°, 45°, 60°, 120°, 135° ili 150°.
 44. Tijelo određene mase vučemo po hrapavoj podlozi pod kutom 30°, 45° ili 60°. Nacrtaj sve sile i objasni kako ćemo izračunati akceleraciju.

———————————————————————-

 1. Što je to složeno gibanje?
 2. Nacrtaj i objasni vektore brzine pri gibanju broda i rijeke, ako se brod giba nizvodno, uzvodno ili preko rijeke.
 3. Objasni vertikalni hitac prema gore. Koje sile djeluju na tijelo pri tom hicu? Kako računamo trenutnu visinu i trenutnu brzinu? Kako računamo vrijeme potrebno do najviše točke i visinu te točke?
 4. Može li pri vertikalnom hicu brzina biti negativna? A visina? A vrijeme? Objasni.
 5. Kolika je brzina a kolika akceleracija u najvišoj točki vertikalnog hica?
 6. Kolika je ukupna sila pri horizontalnom hicu?
 7. Kako vrijeme pada pri horizontalnom hicu ovisi o početnoj brzini?
 8. Tijelo je izbačeno horizontalno blizu površine Zemlje. Otpor zraka je zanemariv. Koja od navedenih veličina nije stalna pri gibanju tijela?   A. horizontalna komponenta brzine  B. vertikalna komponenta brzine  C. horizontalna komponenta ubrzanja  D. vertikalna komponenta ubrzanja
 9. Nacrtaj putanju pri horizontalnom hicu, i nacrtaj vektore početne brzine i trenutne brzine (u nekoj točki koja nije početna), te rastavi trenutnu brzinu na komponente.
 10. Kako računamo komponente trenutne brzine, a kako trenutnu brzinu?
 11. Kako računamo vrijeme pada, a kako domet hica?
 12. Tijela A i B izbace se u vodoravnome smjeru s jednakim početnim brzinama. Tijelo A izbaci se s veće visine nego tijelo B. Kako se odnose domet tijela A  i domet tijela B?
 13. Tijela A i B izbace se u vodoravnome smjeru s jednake visine. Tijelo A izbaci se većom početnom brzinom nego tijelo B. Kako se odnose domet tijela A  i domet tijela B?
 14. Iz helikoptera koji leti u horizontalnome smjeru ispušten je paket. Nacrtaj putanju paketa.
 15. Rastavi početnu brzinu pri kosom hicu na komponente, ako je kut izbacivanja 30°, 45° ili 60°.
 16. Kolika je ukupna sila pri kosom hicu?
 17. Nacrtaj putanju pri kosom hicu, i nacrtaj vektore početne brzine i trenutne brzine (u nekoj točki koja nije početna), te rastavi početnu i trenutnu brzinu na komponente.
 18. Koje od tih brzina se mijenjaju a koje ne, i zašto?
 19. Kako računamo trenutni položaj tijela pri kosom hicu, u vodoravnom i horizontalnom smjeru?
 20. Kako računamo najveću visinu do koje će se tijelo popeti i domet pri kosom hicu?
 21. Kako računamo trenutnu brzinu pri kosom hicu?

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s


%d blogeri kao ovaj: