plinovi, pitanja za usmeni

 1. Napiši formulu za linearno toplinsko produljenje. Što je što u toj formuli? Navedi neki primjer u kojemu koristimo tu formulu.
 2. Napiši (ako znaš i izvedi) formulu za volumno toplinsko širenje.
 3. Kako gustoća krutih tijela ili tekućina ovisi o temperaturi? Napiši formulu ili formule.
 4. Napišite i objasnite izraz koji povezuje apsolutnu temperaturu T i Celzijevu temperaturu t (uz prikaz na temperaturnoj osi) i izrazite temperaturu apsolutne nule pomoću Celzijeve temperature. Kako pretvaramo temperaturu iz stupnjeva celzija u apsolutnu temperaturu?
 5. Što je to izobarna promjena stanja plina? Kako se odnose volumen i temperatura pri toj promjeni? Navedi primjer izobarne promjene stanja plina.
 6. Nacrtaj p/V, p/T, V/t i V/T grafove za izobarnu promjenu stanja plina.
 7. Što je to izohorna promjena stanja plina? Kako se odnose tlak i temperatura pri toj promjeni? Navedi primjer izohorne promjene stanja plina.
 8. Nacrtaj p/V, p/t, p/T i V/T grafove za izohornu promjenu stanja plina.
 9. Što je to izotermna promjena stanja plina? Kako se odnose volumen i tlak pri toj promjeni? Navedi primjer izotermne promjene stanja plina.
 10. Nacrtaj p/V, p/T i V/T grafove za izotermnu promjenu stanja plina.
 11. Kako se mijenja gustoća plina u zatvorenom sustavu pri promjeni tlaka i temperature?
 12. Mjehurić zraka izranja iz veće dubine u manju. Koje se veličine pri tom mijenjaju? Što se ne mijenja?
 13. Napiši jednadžbu stanja plina preko množine tvari i preko broja molekula
 14. Objasni razliku između zatvorenih i otvorenih sustava.
 15. Koji oblik jednadžbe stanja plina vrijedi samo za zatvorene sustave?
 16. Napiši opći oblik jednadžbe idealnog plina i navedi što je što u toj formuli.
 17. Objasni relativnu molekulsku masu i množinu tvari. Što je to 1 mol?
 18. Kako se računaju parcijalni tlakovi u smjesi plina?
 19. Što zovemo idealnim plinom u molekularno-kinetičkoj teoriji plinova?
 20. Kako tumačimo tlak plina u molekularno-kinetičkoj teoriji?
 21. Izvedi formulu za tlak idealnog plina!
 22. Zašto u izvodu formule za tlak idealnog plina možemo promatrati samo brzine okomite na površinu stjenke?
 23. Zašto u izvodu formule za tlak idealnog plina uzimamo da je Δt omjer duljine stranice kocke i prosječne brzine?
 24. Kakva je veza gustoće plina i njegovog tlaka?
 25. Objasni pojam apsolutne nule, te zašto je to najniža moguća temperatura.
 26. Što je to temperatura idealnog plina?
 27. Kakva je veza između temperature plina i srednje kinetičke energije molekula (napiši formulu i objasni)?
 28. Koji od ponuđenih odgovora su točni? Prema molekularno-kinetičkoj teoriji za različite plinove, pri zadanoj temperaturi, vrijedi: a) srednja kinetička energija molekula ne ovisi o vrsti plina, b) srednja kinetička energija molekula ovisi o vrsti plina, c) molekule manje mase imaju manju kinetičku energiju, d) molekule veće mase imaju veću kinetičku energiju.
 29. Kako računamo unutarnju energiju idealnog plina?
 30. Iz zadanog grafa (p/V, p/T ili V/T) nacrtaj druga dva
 31. Imaju li molekule u smjesi plina jednaku prosječnu kinetičku energiju? Imaju li jednaku brzinu?
 32. Kako se izračunava rad plina pri stalnom tlaku? (Izvedi i objasni relaciju)
 33. Objasnite na p,V-dijagramu čemu je jednak iznos rada pri izobarnom procesu.
 34. Objasnite na p,V-dijagramu čemu je jednak iznos rada u općenitom termodinamičkom procesu.
 35. Kako se računa rad pri izohornom procesu?

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s


%d blogeri kao ovaj: