energija, složena gibanja i gibanja u polju sile teže, kružna gibanja – pitanja za usmeni (prvi razred)

 1. Što je rad? Kako se određuje mehanički rad (općenito) i kojom se jedinicom mjeri?
 2. Kada je rad jednak produktu iznosa sile i duljine puta na kojem djeluje sila? Kako se određuje mehanički rad kada sila ne djeluje u pravcu i smjeru puta? (Grafički prikaži navedeni slučaj)
 3. Što je snaga? Napiši i objasni relaciju za mehaničku snagu uz odgovarajuću jedinicu.
 4. Pokaži kako se snaga može izraziti preko brzine.
 5. Što je korisnost nekog stroja i kako se izračunava? Objasni na nekom primjeru (koji nije bušilica!).
 6. Što je energija? Kada kažemo da tijelo ima energiju?
 7. Koja je veza između rada i energije u mehanici? (Iskaži to odgovarajućom relacijom.)
 8.  Definiraj kinetičku energiju i napiši relaciju kojom se određuje.
 9. Izvedite izraz za kinetičku energiju tijela mase m i brzine v.
 10. Koliko se puta promijeni kinetička energija tijela ako mu se brzina udvostruči a masa smanji dva puta?
 11. Koliko se puta poveća kinetička energija ako se brzina tijela poveća tri puta?
 12. Može li kinetička energija imati negativnu vrijednost (i zašto) ?
 13. Objasni očuvanje energije pri sudarima. Kad je sudar savršeno elastičan? Što je s energijom pri neelastičnom sudaru? Objasni na primjerima.
 14. Kada tijelo ima gravitacijsku potencijalnu energiju? Što je i o čemu ovisi gravitacijska potencijalna energija?
 15. Napravi izvod za gravitacijsku potencijalnu energiju.
 16. Mora li tijelo koje leži na tlu imati gravitacijsku potencijalnu energiju jednaku ništici? Bi li tijelo moglo imati negativnu potencijalnu energiju?
 17. Objasni očuvanje ukupne energije pri slobodnom padu, ili kad izbacimo tijelo prema gore.
 18. Objasni očuvanje energije kod njihala.
 19. Objasni razliku kod očuvanja energije ako ima trenja/otpora zraka i ako nema trenja/otpora zraka.
 20. Tijelo određene mase pustimo da pada s visine h. Drugo tijelo, potpuno jednako prvome, pustimo da klizi niz kosinu visine h, bez trenja! Koje će tijelo imati veću kinetičku energiju na dnu? Što bi bilo da u oba slučaja djeluje jednaka sila trenja?
 21. Što je elastična sila? Kako je računamo? Što je k? Koja je mjerna jedinica za k?
 22. Napiši (ako znaš izvedi) formulu za elastičnu potencijalnu energiju.
 23. Ako se produljenje opruge poveća tri puta, što će se dogoditi s elastičnom energijom?
 24. Slika prikazuje dva vagona koji se gibaju prema oprugama jednakih konstanti elastičnosti k. Pri sudaru s oprugom vagon mase 2m sabije oprugu za x1, a vagon mase m sabije oprugu za x2. Koji odnos vrijedi za x1 i x2?elasticna energija
 25. Što je to složeno gibanje?
 26. Nacrtaj i objasni vektore brzine pri gibanju broda i rijeke, ako se brod giba nizvodno, uzvodno ili preko rijeke.
 27. Objasni vertikalni hitac prema gore. Koje sile djeluju na tijelo pri tom hicu? Kako računamo trenutnu visinu i trenutnu brzinu? Kako računamo vrijeme potrebno do najviše točke i visinu te točke?
 28. Može li pri vertikalnom hicu brzina biti negativna? A visina? A vrijeme? Objasni.
 29. Kolika je brzina a kolika akceleracija u najvišoj točki vertikalnog hica?
 30. Kolika je ukupna sila pri horizontalnom hicu?
 31. Kako vrijeme pada pri horizontalnom hicu ovisi o početnoj brzini?
 32. Tijelo je izbačeno horizontalno blizu površine Zemlje. Otpor zraka je zanemariv. Koja od navedenih veličina nije stalna pri gibanju tijela?   A. horizontalna komponenta brzine  B. vertikalna komponenta brzine  C. horizontalna komponenta ubrzanja  D. vertikalna komponenta ubrzanja
 33. Nacrtaj putanju pri horizontalnom hicu, i nacrtaj vektore početne brzine i trenutne brzine (u nekoj točki koja nije početna), te rastavi trenutnu brzinu na komponente.
 34. Kako računamo komponente trenutne brzine, a kako trenutnu brzinu?
 35. Kako računamo vrijeme pada, a kako domet hica?
 36. Tijela A i B izbace se u vodoravnome smjeru s jednakim početnim brzinama. Tijelo A izbaci se s veće visine nego tijelo B. Kako se odnose domet tijela A  i domet tijela B?
 37. Tijela A i B izbace se u vodoravnome smjeru s jednake visine. Tijelo A izbaci se većom početnom brzinom nego tijelo B. Kako se odnose domet tijela A  i domet tijela B?
 38. Iz helikoptera koji leti u horizontalnome smjeru ispušten je paket. Nacrtaj putanju paketa.
 39. Rastavi početnu brzinu pri kosom hicu na komponente, ako je kut izbacivanja 30°, 45° ili 60°.
 40. Kolika je ukupna sila pri kosom hicu?
 41. Nacrtaj putanju pri kosom hicu, i nacrtaj vektore početne brzine i trenutne brzine (u nekoj točki koja nije početna), te rastavi početnu i trenutnu brzinu na komponente.
 42. Koje od tih brzina se mijenjaju a koje ne, i zašto?
 43. Kako računamo trenutni položaj tijela pri kosom hicu, u vodoravnom i horizontalnom smjeru?
 44. Kako računamo najveću visinu do koje će se tijelo popeti i domet pri kosom hicu?
 45. Kako računamo trenutnu brzinu pri kosom hicu?
 46. Što je period a što frekvencija?
 47. Kako računamo brzinu pri jednolikom kružnom gibanju?
 48. Što je centripetalna sila? Koji joj je smjer?
 49. Kako se računa centripetalna akceleracija? Koji joj je smjer? Kako to da pri jednolikom kružnom gibanju ima akceleracije ako je pri takvom gibanju iznos brzine stalno jednak?
 50. Što je centrifugalna sila? Objasni na nekom primjeru što je centripetalna a što centrifugalna sila.
 51. Zašto se centripetalna i centrifugalna sila ne ponište?
 52. sl241 Objasni sile koje djeluju na tijelo prikazano na slici. Napiši njihove omjere ako je kut između niti i vertikale neki od “prijateljskih”.
 53. Zašto se biciklist nagne u zavoju? Nacrtaj sile.
 54. Zašto je cesta u zavojima ponekad podignuta na jednoj strani? Nacrtaj sile.
 55. Kako računamo napetost niti u najvišoj/najnižoj točki pri kruženju u vertikalnoj ravnini?
 56. Kako računamo reakciju podloge pri prolasku tijela kroz kružnu udubinu ili izbočinu?
 57. Tijelo visi na niti u vertikalnoj ravnini. Kolikom ga početnom brzinom moramo gurnuti horizontalno da bi se popelo na vrh kružne putanje?
 58. Kolika mora biti početna visina da bi se tijelo na slici popelo na vrh kruga? Trenje zanemarujemo.    Bez naslova
 59.  Napiši formulu za opći zakon gravitacije.
 60. Zemlja i jabuka se gravitacijski privlače. Privlači li jače Zemlja jabuku ili jabuka zemlju? Napiši omjer tih sila!
 61. Kako računamo akceleraciju slobodnog pada na nekoj visini od površine planeta?
 62. Objasni gibanje satelita oko nekog planeta.
 63. Izvedi 3. Keplerov zakon.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s


%d blogeri kao ovaj: