kvantna i nuklearna, pitanja

Toplinsko zračenje

 1. Što je to ”crno tijelo”?
 2. Što je jakost zračenja?
 3. Nacrtaj I/λ graf zračenja crnog tijela za nekoliko različitih temperatura
 4. Napiši Stefan-Boltzmannov zakon i Wienov zakon.
 5. Što kaže Planckova hipoteza o kvantima energije? Objasni razliku između kontinuiranih i kvantiziranih (diskretnih) veličina.

Fotoelektrični učinak

 1. Što je to fotoelektrični učinak?
 2. Kako je Hertz pokusom pokazao taj učinak?
 3. Što je granična frekvencija?
 4. Što je izlazni rad? Postoji li matematička veza između izlaznog rada i granične frekvencije?
 5. Što je foton? O čemu ovisi energija fotona?
 6. Što se događa u fotoelektričnom učinku kad povećamo jakost svjetlosti?
 7. Što treba učiniti da bismo povećali brzinu izbačenih elektrona?
 8. Što je granični napon? Postoji li matematička veza između zaustavnog napona i izlaznog rada?
 9. Kako računamo količinu gibanja fotona? Izvedi formulu!
 10. Može li svjetlost djelovati silom na neku površinu?

Comptonov učinak

 1. Je li sudar pri Comptonovom učinku elastičan ili neelastičan? Objasni.
 2. Napiši zakon o očuvanju količine gibanja za taj sudar.
 3. Napiši zakon o očuvanju energije za taj sudar.
 4. Je li valna duljina fotona prije sudara veća ili manja od valne duljine fotona nakon sudara? Zašto? Objasni.
 5. Napiši formulu za vezu promjene valne duljine i kuta pod kojim se odbio foton.

Bohrov model atoma

 1. Napiši Bohrov kvantni uvjet za kutnu količinu gibanja elektrona u atomu.
 2. Kakve su putanje elektrona u Bohrovom modelu atoma?
 3. Izvedi formulu za polumjere tih putanja.
 4. Kakva je energija elektrona u Bohrovom modelu atoma?
 5. Izvedi formulu za tu energiju.
 6. Kako atom odašilje foton, i kolika je energija tog fotona?
 7. Što je energija ionizacije?

DeBroglijeva jednakost

 1. Jesu li mogući ogib i interferencija elektrona? Objasni.
 2. Kako se računa valna duljina čestice koja se giba?
 3. Zašto u svakodnevnim situacijama ne opažamo valna svojstva čestica?
 4. Kako je DeBroglie objasnio Bohrov kvantni uvjet?

Heisenbergovo načelo neodređenosti

 1. Napiši Heisenbergovu nejednakost.
 2. Objasni Heinsenbergovu nejednakost.
 3. Ima li Heisenbergova nejednakost važnost za opis gibanja čestice prašine mase 1 mikrograma? Objasni.
 4. Zašto pojam putanje nije primjenjiv za mikroskopske objekte? Što je zamijenilo pojam putanje elektrona u atomu?
 5. Što se događa pri Youngovom pokusu s elektronima?

Radioaktivnost

 1. Što je radioaktivni raspad?
 2. Što je vrijeme poluraspada? Kakva je veza vremena poluraspada i konstante radioaktivnog raspada?
 3. Napiši zakon radioaktivnog raspada. Nacrtaj graf ovisnosti broja jezgara o vremenu.
 4. Što je aktivnost radioaktivnog uzorka? Kako se mijenja s vremenom? 

Nuklearne reakcije

 1. Vrijedi li zakon o očuvanju naboja pri nuklearnim reakcijama? Objasni njegovu primjenu u nuklearnoj reakciji.
 2. Vrijedi li zakon o očuvanju mase pri nuklearnim rekacijama? Što je to defekt mase?
 3. Kada se pri nuklearnoj reakciji oslobađa energija, a kada je potrebno dovesti energiju da bi se dogodila nuklearna reakcija?
 4. Što je energija vezanja jezgre? Kako se računa energija vezanja po nukleonu? Kako je moguće da se energija oslobađa i pri fisiji i pri fuziji?
 5. Što je to fuzija? Događa li se ona negdje u prirodi?
 6. Koji je uvjet potreban da bi se dogodila fuzija? Objasni.
 7. Što je to fisija?
 8. Što je lančana reakcija? Što je kritična masa?

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s


%d blogeri kao ovaj: