drugi razred: toplina (pitanja za usmeni)

 1. Nacrtaj graf ovisnosti sile između molekula o udaljenosti između molekula. Objasni tri područja u tom grafu.
 2. Što je to unutarnja energija? Po čemu se unutarnja energija idealnog plina razlikuje od unutarnje energije neke druge tvari?
 3. Prelazi li unutarnja energija uvijek s tijela koje ima veću unutarnju energiju na drugo tijelo koje ima manju? (Obrazložite)
 4. Dva su tijela u toplinskom dodiru. Prvo tijelo ima višu temperaturu od drugoga, ali mu je unutarnja energija manja. Kojem će se tijelu povećati a kojem smanjiti unutarnja energija?
 5. Na koji način se može povećati unutarnja energija plina?
 6.  Koji je predznak topline i rada pri različitim procesima? (Obrazložite)
 7. Obrazložite prvi zakon termodinamike.
 8. Što je toplina? Koja je mjerna jedinica za toplinu?
 9. Koje od ovih rečenica su pogrešne: ”Tijelo ima unutarnju energiju.”, ”Tijelo je predalo unutarnju energiju.”, ”Tijelo je primilo toplinu.”, ”Tijelo ima toplinu.”?
 10. Promatramo dva tijela različitih temperatura. Ima li tijelo više temperature ujedno i više topline? Ima li tijelo više temperature ujedno i veću toplinu?
 11. Opišite princip rad toplinskog stroja (prikaži shemu).
 12. Što je korisnost toplinskog stroja i kako se izračunava?
 13. Kako se računa korisnost Carnotovog kružnog procesa?
 14. Koje procese nazivamo adijabatskim i na koje načine moţemo ostvariti adijabatski proces?
 15. Je li uz istu promjenu obujma obavljeni rad veći pri izotermnoj ili adijabatskoj ekspanziji?
 16. Za zadani p/V graf odredi treba li dovoditi ili odvoditi toplinu da bi se proces dogodio.
 17. Za koji proces vrijedi: a) ΔU = – W   b) Q = W   c) Q = ΔU
 18. Napiši formulu za linearno toplinsko produljenje.
 19. Napiši (ako znaš i izvedi) formulu za volumno toplinsko širenje.
 20. Ako posudu napunjenu do vrha tekućinom zagrijavamo, kako ćeš izračunati koliko se tekućine prelije preko ruba posude?
 21. Što je to toplina a što unutarnja energija?
 22. Što je toplinski kapacitet a što specifični toplinski kapacitet? Koja je mjerna jedinica za jedno, a koja za drugo?
 23. Dovedemo jednaku toplinu komadu bakra i komadu željeza jednake mase i jednake početne temperature.  Hoće li im i konačna temperatura biti jednaka? Objasni.
 24. Nacrtaj graf Q/t za komad bakra i komad željeza jednake mase.
 25. Željeznu i bakrenu kuglu jednakih masa zagrijemo na jednaku temperaturu i zatim ubacimo svaku u svoju veliku posudu s jednakim masama hladne vode jednakih početnih temperatura. Koja će se kugla brže ohladiti? Zašto?
 26. Napiši i objasni Richmannovo pravilo.
 27. Kako radi kalorimetar?
 28. Što je specifična toplina izgaranja goriva? Kako bi izračunao korisnost toplinskog stroja koji ima određenu snagu i troši određenu količinu goriva za određeno vrijeme?
 29. Neko tijelo od željeza određene brzine zabije se u zid, i pritom zaustavi. Ako je pritom zadržalo svu toplinu, napiši zakon o očuvanju energije.
 30. Neko tijelo od željeza pada s određene visine i pritom zaustavi. Ako je pritom zadržalo svu toplinu, napiši zakon o očuvanju energije.
 31. Je li moguće da neka tvar primi toplinu, a da mu se pri tome ne poveća temperatura?
 32. Nacrtaj Q/t graf za promjenu agregatnih stanja.
 33. Kako bi izračunala toplinu potrebnu da komad leda prijeđe u tekuću vodu, a potom i u vodenu paru?
 34. Ubacimo komad leda poznate temperature u vodu poznate temperature. Led se otopio, voda malo ohladila. Kako ćeš izračunati konačnu temperaturu?
 35. Ubacimo komad leda poznate temperature u vodu poznate temperature. Konačna temperatura je 0°C. Koliko ima leda a koliko vode?
 36. Neko tijelo od olova određene velike brzine zabije se u zid, i pritom zaustavi te djelomično rastali! Ako je pritom zadržalo svu toplinu, napiši zakon o očuvanju energije.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s


%d blogeri kao ovaj: